torstai 3. joulukuuta 2020

Google garage | Esittele ideoitasi tarinankerronan ja graafisen suunnittelun keinoin

 Ideointi ajatuskartalla

Ajatuskartta on kätevä työkalu ideointiin ja yhteyksien havainnollistamiseen. Voit pohtia ajatuskartan avulla ennestään tuttua asiaa tai täysin uutta ideaa, josta haluat saada esiin monia puolia.  Ajatuskartta antaa prosessiin paljon uusia näkökulmia.

Kartan luomisprosessi on usein sotkuinen. Silloin voit aloittaa alusta, mutta älä pelkää tehdä virheitä.

Lopputuloksen ei tarvitse olla täydellinen. Ala kartoittaa elämääsi miettimällä kiinnostuksen kohteita, tärkeitä asioita, koulutusta ja työkokemusta

Kokemusten välittäminen storyboardilla

Storyboard on hyvä tapa kehittää ideoita ja kuvata kokemuksia visuaalisesti. Kyse ei niinkään ole hyvistä piirrustustaidoista vaan ideoiden välittämisestä. Storyboardia voi käyttää eri tavoin, kuten muitakin eri työvälineitä. Se voi olla vain yksi ruutu yhdestä tilanteesta, jolloin koko tilanne välittyy yhdestä kuvasta. Voit myös käyttää monia ruutuja ja kuvata monia vaiheita.

Yksi tapa käyttää yhden ruudun storyboardia on asettaa tavoite. Harkitse tätä, kun haluat luoda ensimmäisen storyboardisi. Kuvittele, missä haluat olla vuoden päästä. Miltä tilanne näyttää? Piirrä se ja anna sille myös otsikko. Kuva kannattaa myös päivätä, jotta sinulla on vertailukohtia

Sdtoryboardeja käytetään usein suunnitteluprosessin alkuvaiheissa, mutta niihin kannattaa myös palata myöhemmin. Varmista, että tavoitteesi ovat toteutumassa. Omien ideoiden visuaalisen kehittämisen lisäksi sstoryboard voi myös sujuvoittaa yhteistyötä muiden kanssa

Storyboard on kätevä myös siksi, että projektin kehitystä on mahdoton ennustaa

Mukaantempaavan esityksem luominen

Ammattilaisen atiedon esittäminen on tarpeen monenlaisissa yhteyksissä. Saatat kertoa tiimillesi tutkimustuloksista, pitcata ideaa sijoittalle tai esitellä konseptia asiakkaalle

Voit esittää portfoliotasi työhaastattelussa tai puhua konferenssissa tai muussa tapahtumassa

Aina kun työstät esitystä, pidä yleisösi mielessä. Älä oleta aiempaa tietoa aiheesta ja selitä, mitä puheesi koskee

Tarinan avulla luot yhteyden yleisöösi

Tarinat innostavat meidät toimimaan, saavat huomiomme, motivoivat ja vakuuttavat. Tarina tekee sisällöstä samaistuttavaa ja tunteisiin vetoavaa

Kuvien huolellinen valitseminen

Aivot omaksuvat visuaalisen sisällön paremmin kuin sanat

Hyvä neuvo: "näytä, älä kerro"

Muista tämä, kun valitsen kuvia esitykseen, tapaustutkimuksiin tai portfolioon. Mahdollisia kuvia on paljon, joten ajattele kuin lehden toimitus. Mikä kuva, kuvapari tai kuvajoukko kertoo tarinan kaikkein parhaiten? Miten voit vaikutt

Voimme puhua vaikka kuinka paljon mutta kuvasisältö jää mieleen ja opimme enemmän.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Työpaikan esittely