keskiviikko 16. joulukuuta 2020

Excelin peruskäyttö

 Taulukon tekeminen

Valitse tiedoista jokin solu

Valise Aloitus-> Muotoile taulukoksi
näkymä excelissä


erilaisia taulukkovaihtoehtoja

Valitse mieluisa taulukon tyyli

Määritä Muotoile Taulukoksi-valintaikkunassa solualue
taulukko

Voit tehdä taulukostasi haluamasi kokoisen

Merkitse onko taulukossa otsikko

Valitse OK
Salasanakone

 Salasanat ovat digitaalisen elämämme siunaus ja kirous. Ne pitää tietomme turvassa, mutta niitä on tuskaista keksiä


Hyvä salasana on pitkä

 1. Pituudella on väliä. Mitä pidempi salasana, sitä parempi se on
 2. Varmista, että tärkeimmillä tileilläsi on hyvä salasana
 3. Keksi aina uusi salasana uuteen palveluun
 4. Mieti, mistä merkeistä salasanan rakennar. Teet salasanasta turvallisemman jos lisäät siihen erikoismerkkejä, isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita
Kaksivaiheinen tunnistaminen on myös hyvä tapa kirjautua turvallisesti

Käytännössä yli 12 merkkinen salasana on niin vaikea, ettei rikollinen edes yritä selvittää sitä

tiistai 15. joulukuuta 2020

Powerpointin peruskäyttö

 Diaesitysten asetusten valinta

Diaesityksen asetuksissa kerrot, millaista esitystä olet tekemässä. Diaesityksen tietyt asetukset kannattaa määritellä jo ennen kuin lisää mitään dioihin. Näitä ovat esimerkiksi esityksen koon ja kuvasuhteen asetukset

Diojen lisääminen esitykseen

Aloita uuden esityksen luominen muokkaamalla näytöllä olevaa, tyhjää otsikkodiaa. Tämän jälkeen voit lisätä esitykseesi erilaisia dioja. 

Lisää uusi dia esitykseesi painamalla Aloitus-välilehdeltä Uusi dia-kuvaketta

Voit siirtyä diasta toiseen pyörittämällä hiiren rullaa. Vaihtoehtoisesti voit myös siirtyä dioista toiseen nuolinäppäimillä

Dian rakenteen valinta

Voit valita dialle haluamasi rakenteen useiden valmiiden rakennemallien joukosta. 

Esityksen joka dian rakenne voi olla erilainen. Voit lisäksi muuttaa minkä tahansa dian mallia millaiseksi vain, silloinkun haluat.

Erilaisia diojen rakenteita


Tekstin kirjoitus diaan

Voit lisätä diaan tekstiä paikkamerkkien kohdalle. Paikkamerkki on tekstikehys.

Teksti lisätään diaan klikkaamalla kohtaa, jossa lukee Lisää otsikko napauttamalla tai Lisää teksti napauttamalla, sen mukaan kumpaa tekstiä olet lisäämässäDiaesityksen kirjasinlajit

Käytä esityksessäsi yleisiä fontteja kuten Calibri, Times New Roman tai Arial

Tietokoneella tehtävissä esityksissä suositellaan käytettävän päätteettömiä fontteja, sillä ne ovat helppolukuisempia 

Luettelotekstin sisennystasot

Kun käytät luettelorakennetta, voit tarvita useampaa kuin yhtä otsikkotasoa

 1. Klikkaa Aloitus-välilehden Kappale-työkaluryhmästä löytyvää Suurenna luettelotasoa-painiketta
 2. Kun lopetat kappaleen ja painat enter-näppäintä, ohjelma olettaa, että haluat pysyä samalla tasolla
 3. Takaisin edelliselle luettelotasolle pääset Pienennä luettelotasoa-painikkeesta
syvennystasot luettelossa


Dian poistaminen esityksestä

 1. Tuo näkyviin poistettava dia/poistettavat diat 
 2. Paina näppäimistön Delete-painiketta tai klikkaa yksittäistä diaa hiiren oikealla ja valitse sieltä Poista dia

Diojen järjestyksen muuttaminen

Näytä-välilehden Dialajittelunäkymä-painikkeen avulla pääset siirtymään dialajittelunäkymään, jossa näet esityksesi diat pienennettyinä

Kuvien käyttö dioissa

Kuvan lisäys

 1. Paina Lisää-välilehdellä Kuva
 2. Valitse sieltä kansio missä kuva on ja valitse kuva, sitten paina Lisää
Kestävän kehityksen edistäminen

 Miten määrittelen kestävän kehityksen?

"Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa"

Suoranaisestihan kestävä kehitys tarkoittaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, ja sen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Tämä tarkoittaa että ihminen, ympäristö ja myös talous otetaan huomioon toiminnassa ja päätöksenteossa tasavertaisesti.


Elinkaariajattelu

 • Elinkaariajattelun perusperiaatteena on, että tuotteen aiheuttamat ympäristövaikutukset tulee sisältää valmistusprosessin eli suorien vaikutuksien lisäksi ne ympäristövaikutukset, jotka aiheutuvat tutteen elinkaaren eli vaiheissa ennen ja jälkeen sen valmistuksen eli epäsuorien vaikutuksien.

 • Tavoitteena on siis selvittää tuotteen valmistuksen ja käytön kokonaisvaikutukset

 • Tuotteen elinkaarella tarkoitetaan sen eri vaiheita alkaen raaka-aineiden tuottamisesta ja päätyen käytöstä poistamiseen

 • Jokainen elinkaaren vaihe kuluttaa energiaa ja materiaaleja

 • Kattavan elinkaarianalyysin tekeminen tuotteelle tai palvelulle on työlästä ja rahaa vievää, eikä kaikilla yrityksillä ole siihen mahdollisuutta. Silloin nämä yritykset voivat hyödyntää yleistä tietoa toimialan ympäristökysymyksistä.


Kiertotalous

 • Talouden ja hyvinvoinnin kasvu ei voi syntyä luonnonvarojen tuhlailevasta käytöstä tai uusien tavaroiden ostamisesta ja niiden valmistuksesta 

 • Talouden toimintamallit pitää muuttaa siihen suuntaan että kulutus vaihtuu kestävämpään suuntaan

 • Kiertotalous muistuttaa vanhanajan säästäväisestä kulutuksesta. Nykyisessä yhteiskunnassa kiertotaloudessa tavoitellaan kierrätysmarkkinoiden vahvistamista ja kierrätysmateriaalien kysyntää

 • Kiertotaloudessa panostetaan innovaatioihin ja investointeihin

 • Kiertotalous pitää sisällään myös biotalouden. Biotaloudessa aineet kiertävät osana luonnon lainalaisuuksia ja prosesseja


Hiilijalanjälki

 • Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan sitä ilmastokuormaa joka syntyy tuotteen, toiminnan tai palvelun takia

 • Ilmastokuormitus aiheuttaa ilmastonmuutosta ja kasvihuonekaasuja

 • Jokainen kuluttajan päätös on laskettavissa sen mukaan, kuinka paljon siitä syntyy päästöjä

 • Hiilijalanjälkeä voi pitää pienempänä esimerkiksi ostamalla kasviksia ulkomaisen lihan sijasta

 • Suorat päätökset syntyvät välittömästi kuluttajan oman toiminnan, esimerkiksi autolla ajamisen seurauksena

 • Joukkovälineillä matkustamisen taas katsotaan aiheuttavan epäsuoria päästöjä, jotka jaetaan kaikkien matkustajien kesken henkilökilometrien suhteessa. Kuluttajan epäsuoriin päästöihin luetaan myös hyödykkeiden ja palveluiden tuotannon, myynnin ja mahdollisen käytöstä poiston yhteydessä syntyvät päästöt

 • Suomalaisten ekologinen jalanjälki on yksi maailman suurimpia

 • Vaikka suurimmat päästöt tulevat asumisesta, liikkumisesta ja ravinnosta, on niissä silti paljon valinnanvaraa

 • Kasvisruoka on hyvä tapa vähentää ravinnosta aiheutuvia päästöjä


Miksi on tärkeää ymmärtää kestävän kehityksen eri tulokulmia?

 1. Kun perehdyt ja ymmärrät kaikki kestävän kehityksen tulokulmat, ymmärrät mihin se perustuu ja näin ollen voit parantaa omaa kestävää kehitystäsi
 2. Kestävä kehitys on kaikkien asia
 3. Kestävän kegityksen tulokulmat, eivät ole erillisiä vaan nitoutuvat monin tavoin toisiinsa. Esimerkiksi ennaltaehkäisevä sosiaalityö ja terveydenhuolto tulisi nähdä investointina, joka säästää kustannuksia pitkällä aikavälillä.
 4. Eriarvoistuminen on lisääntynyt. Jo ennestään rikkaat ovat  vaurastuneet lisää, köyhät entisestään köyhtyneet. Mahdollisuudet lähtevät köyhtymään jo lapsuudessa, joten jo varhaisessa iässä huomio tulisi kiinnittää terveyteen, kasvatukseen ja ravintoon.
 5. Polttamiseen perustuvan energiantuotannon seurauksena meillä on kaksi todella isoa ongelmaa: sekä ilmastokriisi että paikallinen huono ilmanlaatu. 
 6. Vaikka osa kaupungeista on edelläkävijöitä, useimmissa kaupungeissa kestämätön luonnonvarojen käyttö, saastuminen ja epäoikeudenmukaisuus jatkuvat. Kaupunkikehityksen uusia lähestymistapoja voivat olla esimerkiksi asukkaiden mukaan saaminen viihtyisäno ja ei-syrjivän kaupungin kehittämiseen, luontopohjaiset ratkaisut ja kaupunkien jakaminen pienempiin keskuksiin
 7. Elonkierto, ilmakehä, maaperä ja meret ovat edellytys luonnon ja ihmisen tasapainolle. Ne riittävät vain, mikäli globaalit kytkennät ja rahalla mittaamaton luontojärjestelmän arvo tulee huomioiduksi
 8. Kaikille on varmistettava ravitseva ja ympäristön kannalta kestävä ravinto. 
 9. Eriarvoistumine, ilmastonmuutos,luonnon monimuotoisuuden kato ja kasvava jäteongelma ovat neljä merkittävää syytä sille, että maailman kehitys ei etene kokonaisuutena kestävään suuntaan
 10. Ilmastonmuutoksen torjunta on mahdotonta, ellei esimerkiksi torjunnan aiheuttamaan sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen, maan köyhtymiseen tai ruokaturvan rapautumiseen puututa etsimällä kokonaisvaltaista ulospääsyäAgenda 2030 listasta minulle 7 tärkeintä kohtaa:

 1. Ei köyhyyttä
 2. Terveyttä ja hyvinvointia
 3. Eriarvoisuuden vähentäminen
 4. Sukupuolten tasa-arvo
 5. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
 6. Ilmastotekoja
 7. Ei nälkää
Asiat eivät ole millään tavalla tärkeysjärjestyksessä, sillä mielestäni kaikki asioista ovat yhtä tärkeitä, myös ne mitä ei lue listalla.

Valitsin nämä, koska minun mielestä esmierkiksi työ, terveys ja tasa-arvo ovat asioita, joiden pitäisi olla kaikille itsestäänselvyyksiä, mutta näin ei ole.

Miten toteutat näitä kohtia:

 • Ilmastotekoja voit tehdä vaikka kierrättämällä ja seuraamalla hiilijalanjälkeäsi
 • Tasa-arvoa voi parantaa esimerkiksi positiivisilla erityistoimilla tai tasa-arvo hankkeilla
 • ottamalla toiminnassa huomioon sukupuolinäkökulma
 • Köyhyyteen tarvitaan isompia muutoksia: on tärkeää katkaista sukupolvelta toiselle jatkuva syrjäytymisen ketju, velkaantuneiden köyhyyskierre täytyy katkaista, sairastuminen ei saa ajaa ketään köyhyyteen
 • Hyvinvointia voi edistää esimerkiksi: mielekkäällä tekemisellä, unella ja levolla, ravinnolla, liikunnalla, sosiaalisilla suhteilla
 • Eriarvoisuuden vähentäminen edellyttää, että kaikkia kuullaan talouden kehitystä suunniteltaessa, ja että myös heikossa asemassa olevat ihmisryhmät otetaan huomioon
Sitran elämäntapatesti
Tuloksessa tulee hyvin ilmi sen, että minulle ympäristöön liittyvät kulutukset ovat tärkeitä ja kiinnitän niihin eniten huomiota.  


Testissä ei tullut paljoa muuta ilmi kulutuksestani, mutta kaikkien kategorioiden kulutukset oli minulla pienemmät kuin keskiverto suomalaisella


Kestävämpään kehitykseen voisin omilla teoillani vaikuttaa:
 • kierrättämällä enemmän
 • syömällä enemmän kasvisruokavaliolla
 • käyttämällä julkisia enemmän tai kävellen
 • viettäisin vähemmän aikaa suihkussa
 • kannattaisin lähiruokaa
 • sähkön käytön vähentäminen
 • käyttäisin esimerkiksi aurinkoenergiaa myös kotona
Wordin peruskäyttö

Asiakirjan luominen

Kun aloitat wordin käytön sinun pitää ensin valita uusi asiakirja tai jos sinulla on joku tietty tyyli mitä haluat käyttää voit myös valita niistä

Asiakirjan valitseminen word


Tekstin ja fontin muokkaus


Sitten voit kirjoittaa otsikon ja voit ylävalikosta valita itse otsikolle koon, tai valisemalla otsikon aktiiviseksi (harmaa) tulee sinulle myös siihen valikko koon vaihtamiseen. Voit myös vaihtaa fonttia sellaiseksi kuin haluat (oletus on Calibri). Otsikon voit tasata yläpalkista löytyvästä nappulasta, sieltä voit myös vaihtaa tekstin jompaan kumpaan reunaan.

näkymä wordin aloituksestakohta mistä vaihtaa fonttia ja tekstin kokoakohta mistä tasata tai vaihtaa tekstin reuna


Asiakirjan tallentaminen

 1. Valitse Tiedosto-välilehdessä Tallenna nimellä
 2. Siirry sijaintiin, johon haluat tallentaa asiakirjan
 3. Valitse tallenna

Asiakirjojen lukeminen

 1. Avaa asiakirja 
 2. Valitse Näytä-välilehdessä lukunäkymä
Näin sinulla ei näy kaikkia ylimääräisiä työkaluja sivussa, kun luet ja voit keskittyä tekstiin paremmin

Asiakirjan tulostaminen

 1. Valitse Tiedosto-välilehdessä Tulosta
 • Kirjoita Tulosta-valintaikkunan Kopiot-ruutuun tulostettavien kopioiden määrä
 • Tarkista Tulostin-kohdasta, että haluamasi tulostin on valittuna
 • Asetukset-kohdassa tulostimen oletusasetukset on valittu valmiiksi. Jos haluat muuttaa jotakin asetusta, napsauta sitä ja valitse sitten uusi asetus
perjantai 11. joulukuuta 2020

Sketch up | myymälätilan tekeminen

 8.-10.12 opettelimme käyttämään Sketch up- nimistä sovellusta ja teimme sillä aiemmin suunnittelemamme myymälätilan.

Saimme itse suunnitella, minkä kokoinen ja näköinen myymälämme on. Myöskin se mitä kaupassa myydään, oli meidän päätettävissä. Minä päätin tehdä kivijalkakaupan, jossa olisi myynnissä lastenvaatteita. 

Olimme siis aiemmin piirtäneet pohjapiirroksen myymälästä ja skannasimme ne sitten koneelle, jotta saimme tehtyä niistä 3D kuvioita.


Pohjapiirros myymälästäni

Aloimme piirtämään myymälää Sketch up:ssa ja tässä muutama video ohjeistukseksi muutamalla eri tekniikalla:Tässä videossa näytetään toinen tapa tehdä helposti esimerkiksi seinät. Itse emme käyttäneet tätä tekniikkaa, muttaa vaikutti helposti opittavalta


Tekniikka seinien rakentamiseen jota käytimme näkyy tässä videossa. Videolla tosin rakennetaan yksinkertaisempi talo eikä myymälää mutta perusperiaatteen ymmärtää. Videolla opetetaan myös ikkunan ja oven teko ja laitto.


Tältä videolta näkee kuinka myymälän tai talon saa sisutettua ja miten saa valittua esimerkiksi lattiamateriaalin.


Oma myymäläni

Leikkauksia tilasta sekä hahmottelua myytävistä tavaroista


Layout ja lähikuvia myymälästä

Sketch up | käyttöön liittyvää

     1. Yläpalkista voit vaihtaa työsi tai taustasi väriä miten haluat sekä vaihtaa kuvakulmaa

Yläpalkin valikko

     2.Yläpalkin ja sivupalkin työkalut pitää itse valita, jos haluaa jotakin lisätyökaluja kuten nuo        ylhäällä mainitut värin vaihdon ja kuvakulmat.

     3. Musta nuoli toimii kuten esimerkiksi illustratorissakin. Eli voit valita sillä jonkun kappaleen.

     4. 3D Warehouse. Sieltä saat tuotua työhösi erilaisia huonekauja, ovia, ikkunoita, jopa kokonaisia  huoneita. Sinun pitää tehdä sinne nsin käyttäjä

     5.Orbit työkalu. Työkalulla saat vaihdettua kuvakulmaa sa je on kätevämpi ja laajempi kuin yläpalkkiin saatavat kuvakulmat. Voit siis sillä pyöriä pitkin työtäsi eri suunnissa.

     6.Scenes. Voit asettaa kuvakulmasi tiettyyn asentoon ja painaa scenes valikosta + näppäintä jolloin    se perjaatteessa jättää näkymään siihen ja voit scenes valikosta aina palata siihen. Niistä tulee ns.   valokuvia kun olet tallentanut ne. Esimerkiksi plansseissani on tehty paljon scenejä.

     7.Kun olet saanut talon seinät rakennettua, voit groupata ne (nuolen oikealla), mutta et suoranaisesti  voi enää purkaa niitä. Mutta jos esimerkiksi jälkeenpäin haluat vaihtaa seinien väriä yksitellen,  voit klikata seinät aktiiviseksi ja painaa edit gropu niin saat myuokattua seiniä yksitellen kunnes klikkaat mustalla nuolella taas tryhjään, ne tulee ryhmäksi uudestaan

     8.Push/pull + ctrl | jos teet seinää ja sinulla tulee kulma vastaan, voit ensin tehdä rectangle toolilla     haluamasi seinän korkeuden ja leveyden sille sivulle,minne seinä jatkuu ja sen jälkeen klikata  push/pull työkalulla laatikko aktiiviseksi, mutta ennenkuin muutat sen kokoa paina ctrl niin siitä tulee erillinen seinäkappale. Muuten ne on samaa seinää, etkä pysty muokata niitä erikseen

     9. ctrl + Z toimii. Tärkeimpänä työkaluna varsinkin näin harjoittelijana toimii tiketenkin ctrl + Z eli   palautus. Jos teet jonkin virheen tai poistat vahingossa jotakin, paina ctrl + z niin edellinen                     tekemisesi palautuu.

10.
keskiviikko 9. joulukuuta 2020

Yhden pakopisteen perspektiivi

 Mittakaava | mittasuhde | skaala

Mittasuhteita on esimerkiksi 1:20 tai 1:75

Mittasuhteet aina cm:nä

Tämä tarkoittaa että 1cm paperilla on 75cm kohteessa

            tai
1cm paperilla on 20cm kohteessa

Tekemämme harjoitustyö

1. Ensin päätimme että huoneemme koot on 
 • 3m leveys
 • 2m korkeus
 • 1m syvyys
2. Sitten piirretään 3m x 2m kokoinen suorakulmio mittasuhdeviivaimen avulla.

Käytimme mittasuhdetta 1:20

3. Seuraavaksi piirretään viiva poikittain siihen korkeuteen mihin korkeuteen pakopiste halutaan- horisonttiviiva

            
Poikkiviiva piirrettynä

4. Leveyssuunnassa mitataan mittasuhteessa puolen metrin välein viiva 3 metriin asti

5. Kun koko neliö piirretty, nimetään kulmat. Esimerkiksi A,B,C,D

6. Voin kuvan tekijänä päättää, mistä kulmasta perspektiiviä katsotaan

1,50m perspektiivin korkeus


p=pakopiste- huoneen syvyyssuuntaisetr viivat vedetään pakopisteen kautta

7. Kulmista F1 ja F2 viivat kohtiin 100 ja 200 (suorakulmion alin viiva

Mittaa kulmasta A 1m kohti kulma B:tä

Vedä mittaamastasi pisteestä viiva pisteeseen f1, syntyy leikkauspiste joka ilmoittaa näyteikkunan syvyyden

Piirrä leikkauskohdesta suora viiva kohti janaa BP ja sitten piirrä tästä leikkauskohdasta kohtisuora viiva ylöspäin janaan CP ja toista tämä vielä kaksi kertaa niin että syntyy näyteikkunan takaseinä

Työvaihekuva
90 asteen kulman sai hyvin piirrettyä paperin kulmalla


kulman piirtäminen


Ruutulattian tekeminen

Käytä tilan etureunan mittapisteitä ruudukonpiirto apuna

Vedä 50cm välein viiva pakopisteeseen - tämä käy helposti koska olet merkannut mitat jo aikaisemmin etureunaan

0,5m ja f1 välistä viivaa käytetään ruudukon teossa apuna syvyyssuuntaisesti
 

Perehdytys työelämään


Mitä haluat oppia | mitä sinulla on tarjota työpaikalle ja toiste päin


Töitä hakiessa

 • Hae sellaista työtä, joka oikeasti kiinnostaa sinua, sillä näin työsi tuntuvat mukavemmilta
 • Ole rohkea ja avoin uudelle.
 • Ole kiinnostunut

Työhastaattelussa

 • Ole utelias ja vastaa kysymyksiin lyhyesti mutta ytimekkäästi
 • Näytä kiinnostuksesi työpaikkaa kohtaan
 • Muista katsekontakti
 • Ole itsevarmaTyöpaikalla

Työpäivä

 • Ole ajoissa töissä - kun työaika alkaa, työvaatteet päällä ja valmis aloittamaan
 • Aseta päivän tavoitteet- kuinka paljon mihinkin saa mennä aikaa
 • Sinulla on kaksi taukoa päivän aikana - 12 minuttia + 30 min ruokatauko 
 • Asiakas edellä- vaikka sinulla olisi tauon aika, asiakkaat pitää hoitaa ensin, vaikka tauko venyisikin myöhempään

Ennen työelämäjakson alkua

 • muista selvittää moneltako työsi alkavat
 • selvitä myös mistä sinun pitää tulla työpaikallesi sisään ja missä esimerkiksi pukuhuoneet ovat'
 • säännöt työpaikalla
 • muista kysyä työasustasi- tuleeko kaikki vaatteesi itseltäsi vai antaako työpaikka vaikka sinulle jonkin paidan
 • hyvät työkengät- visualistin työ on pitkälti pelkkää seisomista ja erilaista kiipeilyä tikkailla. Kun sinulla on hyvät kengät ei jalkasäryt hidasta työtahtiasi

Muuta tärkeää muistettavaa


 • muista syödä hyvin ennen töitä ja töiden aikana- näin jaksat tuottaa tulosta enemmän ja energiatasosi pysyy ylhäällä
 • Työturvallisuus- sinun on oikeus saada opastus työturvallisuudesta, jos näin ei tehdä ja sinulle tapahtuu jokin työtapaturma, voi työntekijä syyttää työpaikkaa tapaturmasta ja puutteellisesta ohjeistuksesta työturvallisuuteen liittyen.
 • muista kysyä- oikeastaan ihan kaikesta mikä vain askarruttaa. Tämäkin auttaa työskentelyäsi kun sinun ei tarvitse miettiä jotakin asiaa päässäsi mihin et tiedä vastausta.
 • hyvät yöunet- jos olet väsynyt työtahtisi hidastuu ja ulospäinsuuntautumisesi pienenee
 • Ole oma itsesi
 • Jutut kiertää nopeasti - jos joku asiakas saa huonoa palvelua, hän luultavasti kertoo enemmin siitä, kuin siitä jos hän saa hyvää palvelua sinulta
 • sinun on oikeus saada palautetta ja sinun pitää myös antaa sitä - vaikka vain sille työntekijälle, joka on sinua avustanut työssäoppijakson ajan

 


maanantai 7. joulukuuta 2020

Ruissalon kylpylän joulukoristelu

 19.11.2020 menimme koristelemaan Ruissalon kylpylän jouluiseksi

Jaoimme tiimit vähän sillä perjaatteella, mitä kukin haluaa tehdä.


Ravintolan joulukuusi

 Meidän tiimimme aloitti ravintolan joulukuusella. Joulukuuseen tuli kultaisia joulukoristeita sekä valot ja latvatähti,

Joulukuusi ravintolassa

Kuusi oli helppo kasata ja siitä tuli mielestäni kivan näköinen.


2.kerroksen käytävä

Pystytimme myös toisen kerroksen käytävän päätyyn, ikkunan eteen toisen pienen joulukuusen. Tämä oli nopea kasata, mutta en pitänyt siitä miltä se näytti. Se johtui luultavasti siitä, kun olin tottunut suuriin ja tuuheisiin joulukuusiin.

Käytävän joulukuusiAulan kuuset

Saman päivän aikana kasasimme vielä 2 muuta kuusta ja ne molemmat tulivat aulaan. Molempiin kuusiin tuli kultaisia ja punaisia palloja sekä valot.

Toinen kuusista oli paikassa jossa oli taustalla asiakkaita, joten en ottanut siitä kuvaa, mutta toisesta kuva tässä:

Aulan toinen kuusi

Mitä muuta teimme

liikuntasalit


Laitoimme myös liikuntasalin ikkunoille erilaisia joulukoristeita sekä tonttuja, mutta koska liikuntasaleissa oli ryhmiä, meidän piti käydä vain nopeasti laittamassa ne sinne.

Varaston siivous

Varasto oli täynnä erilaisia joulukoristeita ja satoja satoja joulupalloja, naruilla ja ilman. Siivosimme tavarat niin että heitimme huonot roskiin ja laitoimme kaikkiin joulupalloihin narut.Mielipide päivästä:

Minä pidin päivästä. Saimme paljon aikaan ja kokoajan oli tehtävää. Työympäristö ja henkilökunta olivat mukavia. 


Ruissalon kylpylän joulukoristusten suunnittelu

Ruissalon kylpylän vierailulla meille selvisi, että osaan huoneista meidän pitäisi kehitellä jotakin. Tiloina meillä oli pääsääntöisesti:

 • Yläkerrassa oleva sali
 •  liikuntasalit
 •  aulan ikkunat
Lähdimme paljon suunnittelemaan siltä pohjalta, mitä varastosta löytyi, sillä siellä oli paljon käyttökelpoista tavaraa.

Yläsalit

Suunnitelma yläsalin ikkunoista

Salissa oli merelle upeat maisemat isoista ikkunoista, eikä niitä olisi halunnut peittää. Tämä silti sopi, sillä tilaisuuksia oli enemmin vain pimeän aikaan, jolloin maisemaa ei enää nähnyt.

Suunnittelimme ikkunoille siis pieniä led tähtiä sekä ylös valonauhan kaikkia ikkunoita pitkin
 

Tähän saliin siis:

 • Ikeasta pieniä led tähtiä
 • Valonauha ikkunoiden yläpuolelleLiikuntasalit


Havainnekuva liikuntasalista
Liikuntasaleissa oli myös isot ikkunat ulos päin ja ikkunalaudat olivat oikeastaan ainoa paikka, johon pystyi ajatella koristeita.

Koristelupäivänä myös selvisi, että liikuntasaleja on 2, joten siksi olemme suunnitelleet vain yhden, sillä emme tienneet toisesta.

Suunnittelimme siis liikunsaliin ikkunoille puiset punaiset kuusikoristeet, jotka löytyivätkin jo valmiiksi Ruissalon kylpylän varastosta.Aulan ikkunat


Havainnekuva aulan ikkunoista


Aulan ikkunoille suunnittelimme isot paperiset tähdet joka toiseen ikkunaan. Respan ja kahvion lippa

Kahvion ja respan lipan yläpuolelle siis tuli havuköynnös ja suunnittelimme että siihen tulisi myös punaisia ja kultaisia joulupalloja

En valitettavasti voi laittaa havainnekuvaa tänne, sillä kuvassa esiintyy paljon ihmisiä.Lista kaikista tarvikkeista:

Lista kaikista tavaroistaKopiraittila

 Sain suoritettua kopiraittilan 7.12.2020 ja tässä siitä diplomi


Diplomi Kopiraittilasta


sunnuntai 6. joulukuuta 2020

Salon Sytyn joulusisustusten teko

 25.11.2020 menimme rakentamaan Salon Sytyn henkilöiden valitseman suunnitelman mukaan joulua. Punaisena lankana oli kultainen ja valkoinen metsäinen teema ja se näkyi etenkin näyteikkunassa.


Joulukuusi

Minulle tehtäväksi tuli koristella joulukuusi, johon tuli hopeita palloja sekä valot.


Salon Sytyn joulukuusi


Käytävän ikkunat

Sytyssä on käytävän ja huoneiden välillä ikkunoita ja niihin oltiin suunniteltu roikkumaan oksat ja joulupalloja.

Käytävien ikkunat


Näyteikkuna

Tässä vielä muiden koristelemasta näyteikkunasta kuva, josta tuli mielestäni kiva ja näyttävä.

Näyteikkuna kadulle
Salon Sytyn joulusisustusten suunnittelu

 Saimme siis tiimeinä tehtäväksi suunnitella Salon Sytyyn joulusisustukset ja erityisesti näyteikkuna(t).

Lähdimme liikenteeseen teemalla lumi ja siitä lähdimme miettimään mitä sinne voisi tulla.


Näyteikkunat

Näyteikkunassa päädyimme esittelemään ns. "lumisateen" eli vanunauhat katosta jotka kuvailevat lumihiutaleita sekä ikkunatussilla piirrettynä erilasia metsän eläimiä.


Kuva ikkunan luonnoksesta

Ideoita eläimistä joita ikkunaan tulisi


Joulukuusi


Joulukuusesta ajattelimme koristella hopeisilla koristeilla.

Havainnekuva kuusestaKäytävän pöytä

Käytävän pöydälle suunnittelimme pienen joulumaan johon tulee eläimiä, tonttuja ja muita joulukoristeita sekä seinälle paperitähtiä.

Tavaroita joulupöydälle

Havainnekuva pöydästäIkean jouluhyllytykset | illustrator

Saimme tehtäväksi tehdä Ikean valikoimasta jouluisia esillepanoja 3 kappaletta. 

Moduulien mitat olivat 600 x 1800mm ja niitä oli yhdessä seinäesillepanossa 4 kappaletta. Hyllyjen paksuus oli 25mm.

Työssä piti muistaa rytmitä ja ryhmitä, värit, säännöt ja lisämyynti sekä käyttöyhteystuote

 1. Tutki Ikean katalogi
 2. Keksi teema x 3
 3. Piirrä seinäesillepanot Illustratorilla


Olohuoneen musta-kultainen joulu

musta-kultainen seinäesillepano

Päätin aloittaa isoista tavaroista, eli tyynyistä sekä vilteistä. Pidin ne reunalla ja laitoin pienet tavarat keskihyllyille. Sieltä löytyy:

 • kynttilöitä
 • tyynyjä
 • vilttejä
 • kynttilä kippoja
 • tuikkuja
 • tekokukkia
 • ruukkuja
 • tonttuja
 • kynttilä lautasia

Keittiön valko-punainen joulu


Valko-punainen seinäesillepano


Mielestäni keittiöön sopi erilaiset pöytäliinat, ikkunakoristeet, kynttilät servetit sekä pienet lautaset.

Laitoin kranssit ylös ja samalla kaavalla pienet asiat keskelle ja sivuilla alempana pöytäliinoja ja istuinalustoja.Vihreä-beige makuuhuoneen joulu


Vihreä-beige seinäesillepano

Ajattelin makuuhuoneeseen enemmän lakanoita, tyynyjä ja vilttejä sekä hieman erilaisia kynttilöitä ja muita pieniä joulukoristeita.
Naantalin kylpylän joulun rakentaminen

 13.11.2020 menimme ensimmäisen kerran koristelemaan Naantalin kylpylää joulun tunnelmiin

Ensin kävimme uudestaan läpi mitä tulemme päivän aikana tekemään ja miten tiimijaot menevät.


Aulan kuusi

Aloitimme siis aulan suuresta kuusesta, jonka pystyttämiseen meni noin 4 tuntia. Ensin katselimme kaikki hieman kauhistuneesti kaikkia osia ja runkoja mitä kuuseen tuli, mutta kuusi saatiin kasaan yllättävän nopeasti, eikä se ollutkaan niin vaikeaa.

Naantalin kylpylän aulassa oleva kuusi jossa kultaisia koristeita
Kuva aulan kuusesta


Kuusi ravintola Rucolan eteen

Toisena kuusena pystytimme pienemmän kuusen ravintola Rucolan sisäänkäynnin eteen. Tähän kuuseen tuli lasisia koristeita sekä valot.

Toinen kasaamamme joulukuusi

Koristelimme myös aulassa kahvilan ruokailutilan keskellä olevan "esiintymiskorokkeen", mutta en saanut missään vaiheessa tästä otettua kuvaa, sillä aikana kun olimme kylpylässä, asiakkaat söivät tämän ympärillä, emmekkä halunneet tunkea liian lähelle ottamaan kuvaa.


Ikkunat

Laitoimme ikkunoihin roikkumaan pahviset tähdet, joissa on valo. Toinen ryhmä myös teki koristeelliset maljakot pöytiin laitettavaksi.


Paperitähti lähempää

Laajempi kuva tilastaRespan lipan koristeet

Myös aulaan, heti respan lipan päälle, tuli pienet jouluiset havukoristeet, jossa oli pieniä punaisia joulupalloja.

Respan koristeet


Asiakaskierto ja myymälän layout

 • Pääkäytävät
 • Sivukäytävät
 • Impulsi ostosten alue=juuri ennen kassoja


Asiakaskierto

 • Reitti, jota asiakkaat päässäntöisesti kulkevat
 • Asiakkaan käyttäytyminen myymälässä
 • Loogisesti etenevä- selkeys!
 • Myymälän layout
 • Asiakkaalle miellyttävä, selkeä ja helppokulkuinen
 • Tavoitellaan tehoa myyntiin, joka neliöllä
 • Voidaan vaikuttaa kalusteilla, opasteilla ja myyntiesittelyillä


Päivittäistavarat | Käyttötavarat | Massamyynti


Myymälän layout - pohjapiirros


Tyypillisimmät layoutmallit:

 • Grid
 • Loop (racetrack)
 • Free flow
 • Forced- path
 • Spine

Käytävien leveydet

 • Pääkäytävä 180-250cm
 • Palvelupisteiden ja kassojen ympärillä 200-300cm
 • Shoppien ja hyllyjen välissä 100-150cm
 • Hätäpoistumistie 120cm

Grid layout

 • Asiakkaan helppo navigoida ja ohittaa tarpeettomat osastot
 • Helpottaa itsepalvelua
 • Yksinkertainen, ei kiinnostava 
 • Vaikea "koristella"
Grid layoutista kuva


Loop layout

 • Neliö/ympyrä kierto, jossa saareke keskellä
 • Pienet kaupat ja isot marketit
 • Ohjattu kierto miellyttää asiakasta
 • Yksinkertainen, pysyvä
 • Vähentää melua
 • Vaikea tehdä muutoksia
Loop layoutista kuva


Free-flow layout

 • Pienet myymälät
 • Suppea valikoima
 • Asiakkaalla "rauha shoppailla"
 • Ei selkeää kiertosuunta
 • Helppo luoda vaihtelevia esillepanoalueita
 • Helpottaa impulssiostojen syntymistä
 • Mahdollistaa asiattoman oleskelun 
 • Hidas siivota
 • Lattiapinta-alaa ei hyödynnetä tehokkaasti
Free-flow layoutista kuva


Missä voi tehdä lisämyyntiä:


Kassa alueella

 • Myyjä tekee
 • Alueet kassan vieressä

Esillepanoilla

 • Laittaa käyttöyhteystuotteita
 • Ristiinmyynti
 • Paketoida kokonaisuuksia

Forced-path layout

 • Ikea layout
 • Pitkien seinien katkaisu
 • Millä katkaistaan asiakkaan kulku, yksi viesti
 • Koordinaatioalue
 • Vitalityalue
 • Tiukasti kontrollointi
 • Asiakaskierto
 • Suuri osa ajasta vietetään showroomeissa joista ei voi ostaa
Forced-path layoutista kuva


Spine layout

 • Yhdistyy grid, loop ja free-flow
 • Asiakkaalla kaksi kulkusuuntaa
 • Osastojen erot, ilmaistaan pintamateriaalien vaihdolla
 • Käytävää vaikea toisinaan hahmottaa
Spine layoutista kuvaParhaille paikoille- kohtaamisjärjestys

 • Kampanjatuotteet
 • Uutustuotteet
 • Kanta-asiakastuotteet
 • Sesonkituotteet


Tehoa myyntiin tehopisteillä

 • Hyllypäädyt
 • Kassojen läheisyydessä
 • Sisääntulon/sisäänkäynnin alussa
 • Asiakaskierron katseenvangitsijat


Opasteet

 • Luovat yleisilmettä
 • Auttavat löytämään halutut tuotteet- Yhdellä silmäyksellä tuotekategoriat
 • Erottautuminen kilpailijoista

Kaupan asettelu-kuinka monella tavalla

Jokaisen alueen myynti-kuinka tärkeää

Lisämyynti-kuinka paljon sitä tehdään


Käyttöyhteystuotteet

 • Tieto ja taito
 • Täytyy ymmärtää yrityksen liikeidean

Suunnitelman esittely asiakkaalle

 Tiimi esittelee yhdessä - jokainen osallistuu

 • Kerro nimesi
 • Katso silmiin kun puhut


Työ tulosteena

 • Ei saa taittaa tai rullata liikaa


Kun kerrot työstäsi ja osoitat sitä

 • Käytä kynää tai jotakin kättä pidempää


Pidä myyntipuhe

 • Eli suunnittelun lähtökohdat, tunnelma mitä haetaan, punainen lanka


Esittele tilat


Selkeä luettelo/kuvaus tilakohtaisesti

 • Mitä tarvitaan
 • Mitä ostetaan
 • Mitä varastosta
 • Kokonaisbudjetti

Google garage | yleisölle puhuminen

 Ammattimaisen esityksen pitäminen

Yksi puhujien suurimmista ongelmista on esiintymisjännitys. 

Stressi voi antaa energiaa. Ilman energiaa emme saa yleisön huomiota. Äläkä yritä poistaa stressiä, vaan käännä se mielummin eduksesi.

Pulssi nousee kehossasi, koska sinulla on tärkeää sanottavaa.

Vaikka valmistautuisit kuinka hyvin, odottamattomia ongelmia voi ilmetä. Muistikatko on tavallisimpia työpuheiden ongelmia, eikä niitä aina edes huomaa.

Tärkeät asiat muistaa:

Olet paikalla, koska sinulla on tärkeää sanottavaa. Puhu ytimekkäästi, kuuluvasti ja selkeästi, äännä huolella, katso yleisöä ja muista aikaraja.

Tärkeimpänä: Kukaan ei halua sinun epäonnistuvan . Usko itseesi, Sinä olet oikea henkilö pitämään tämän esityksen.

perjantai 4. joulukuuta 2020

Google garage | Onnistu työnhaussa

 Ensimmäiset vaiheet uuden työn haussa

Ennen kuin ryhdyt tavoittelemaan unelmatyötäsi, pohdi hetki, mitä uudelta työltäsi haluat

Olet sitten hakemassa ensimmäistä työpaikkaasi tai valmiina uusiin haasteisiin, työnhakijana kannattaa ensin selvittää, mikä on sinulle tärkeää

On tärkeää että tunnet omat taitosi ja osaat kertoa tarinasi potentiaalisille työn antajille

Mitä viittä asiaa toivoisit työpaikaltasi?

Haluatko auttaa muita oppimaan, pidätkö numeroista tai onko sinulle tärkeää, että työajat ovat joustavat

Hae töitä viimeisen päälle harkituilla CV:illä ja saatekirjeillä

CV tai saatekirje on usein ensimmäinen tilaisuutesi tehdä vaikutus. Tarinaan on sisällytettävä tiettyjä keskeisiä asioita, jotta viesti on varmasti selkeä ja vakuuttava

Tee CV:stä selkeä ja ytimekäs ja sijoita tärkeimmät ja uusimmat tiedot alkuun. Muista tarkistaa kieliasu ja oikeinkirjoitus. Älä käytä ammattikieltä, jota potentiaalinen työnantaja ei ymmärrä

Brändää itsesi

Rekrytoijat joutuvat usein käymään läpi kasoittain hakemuksia työnhakijoita karsiessaan. Kuinka siis voit varmistaa erottuvasi joukosta? Luomalla itsestäsi aidon ja luotettavan kuvan verkossa voit herättää rekrytoijien kiinnostuksen ja antaa heille selkeän ja todenmukaisen 
käsityksen itsestäsi.

Erotut muista työnhakijoista kun näyttäydyt ainutlaatuisena ja aitona.

Oma brändisi on yhdistelma arvostettavia luonteenpiirteitä, arvoja, vahvuuksia ja intohimon kohteita joista sinut tunnetaan. Se on vaikutelma, joka sinusta syntyy muille tekojesi perusteella 

Aidon ja johdonmukaisen brändin välittäminen auttaa pärjäämään nykyajan työmarkkinoilla

Mikä sinua kiinnostaa, ja minkä alojen asiantuntemustasi haluat korostaa? Valitse enintään 3 ja keskity niihin

Tee työnhausta järjestelmällistä

Työnhaku voi tuntua valtavalta urakalta, mutta oikeanlaisen asenteen ja oikeiden työkalujen avulla voit suoriutua siitä tehokkaasti

Mieti ensin hetki, millaista työtä etsit, jotta kohdistat hakusi oikein

Valitse kolme sopivinta toimialaa. Valitse sitten alojen kiinnostavimmat yritykset

Etsi seuraavaksi työnhakusivustoja hakukoneiden avulla. Tarjolla on lukuisia sivustoja, joten valitse nytkin pari kolme sopivinta

Kannattaa osallistua alan tapahtumiin ja konferensseihin. Se on hyvä tapa saada uusia ja hyödyllisiä kontakteja

Valmistaudu työhaastatteluun

Saapumalla työhaastatteluun hyvin valmistautuneena, rentoutuneena ja asioihin perehtyneenä voit erottua joukosta ja tehdä lähtemättömän vaikutuksen

Tärkeään työhaastatteluun pääseminen on jännittävä hetki. Otat ison askeleen lähemmäs tavoitteitasi

Kun valmistaudut työhaastatteluun, voit välttää stressin ja tehdä vaikutuksen tulevaan työnantajaasi. Ajattele, että haastattelu on kahden ihmisen välinen keskustelu eikä sarja muodollisia kysymyksiä ja vastauksia. Sen avulla sinä ja mahdollinen työnantajasi selvitätte, oletteko sopivia toisillenne

Etsi tietoa yrityksestä ja työpaikasta johon haet. Selvitä työtehtävät ja taitovaatimuksen sekä se mikä tekee sinusta parhaan ehdokkaan

Pyri ennakoimaan, mitä sinulta kysytään, tyypillisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi: Kerro itsestäsi!, mitkä ovat vahvuutesi? Mitä heikkouksia sinulla on? missä nöet itsesi 5 vuoden kuluttua? Miksi haluat meille töihin?

Älä anna vastauksissasi ratkaisua, oikopäätä, ´vaan selitä koko ajatusprosessi

Mene haastatteluun ajoissa, niin ehdit kasata ajatuksesi

Katso silmiin, hymyile, istu suorassa ja kirjoita tarvittaessa muistiinpanoja

Työpaikan esittely