keskiviikko 2. joulukuuta 2020

Markkinointi- visuaalinen myyntityö

 Mitä markkinointi on?

Markkinoinnilla yritetään lisätä myyntiä
 • asiakkaan ostopäätökseen vaikuttamista
 • palvelun/tuotteen myyntiä
 • jonkin asian myyntiä eri keinoilla
 • tunnelman ja tunteen luomista
 • hinnoittelua

Markkinointi koostuu neljästä peestä (p)

Kysyntä- tarjonta

 • joulutuotteiden aikainen markkinoille tuonti
 • kahvin myynti
 • maskit- ensin suuri kysyntä ja sitten suuri tarjonta 
 • Pokemon kortit- alettu luomaan ihmisille tarpeita jonka jälkeen siitä tulee suuri kysyntä

Millä keinoilla visualisti voi edistää myyntiä?

 • tuotteita yhdistämällä
 • luomalla esillepanoja kaupassa
 • esillepanoilla
 • panostamalla liikkeen ulkonäköön
 • houkuttelevalla asettelulla

Kohderyhmä= ryhmä, jolle tuotetta tai palvelua pyritään myymään tai markkinoimaan

Markkinointi on psykologiaa ja matikkaa

 • Kyse ihmisestä ja tunnepohjaisuudesta- ei asiakkaasta ja tämän toiminnasta
 • markkinointi on tietoista vaikuttamista yksilöön
 • kysyntä-tarjonta
 • markkinoinnin tuloksellisuus riippuu kyvystä vaikuttaa kohderyhmän yksilöihin saaden nämä toimimaan halutulla tavalla

Ikea-toisto- sama tuote koko kierroksen ajan tietyn väliajoin esillä

Markkinoija (minä) pystyn vaikuttamaan asiakkaan haluun

Ihmisen ostopäätösmekanismi on tunnepohjainen

kohderyhmä

 • Ihmisen yleisten psykologisten toimintamallien rinnalle on otettava yksilön erilaisuuden ymmärtäminen ja sietäminen
 • Markkinoija, päästä irti itsestäsi!!! Näin saat enemmän aikaan
 • Rationaalisuusharha- toisen täytyy olla tyhmä tässä kuviossa
 • Ei ole olemassa yhtä ainoaa järkevää ajatusmallia

Elämäntyyliin eläytyminen

 • Eläydy kohderyhmän, ostajan, maailmaan
 • Mitä he ostavat, missä tilanteissa he niitä käyttävät, mitä he arvostavat
 • Muista irtautua omista mieltymyksistä
 • Voit aloittaa esimerkiksi kohderyhmälle tarkoitetuista lehdistä
 • Ruoka, harrastus, ajoneuvo, matkustuskohde, kodinkone, kaluste, lemmikkieläin

Ihmisten ostotoimintaan vaikuttavat tekijät

 1. Ihmisen psykosysteemi
 2. Henkilökohtaiset persoonapiirteet
 3. Perhetausta
 4. Kulttuuritausta
 5. Yleiset markkinaperusteet
 6. Elinvaihe 
 7. Sosioekonominen tilanne
 8. Yhteiskuntataloudellinen ja arvoperusteinen tilanne
 9. Markkinaärsykkeet

Markkinointiin vaikuttavat ihmisen perusominaisuudet

 • Laiska
 • Ahneus
 • Mukavuudenhalu
 • Itsekäs
 • Kateus
 • Pätemisenhakuisuus
 • Yhteenkuuluvuuden tarve
 • Utelias
 • Turvallisuushakuisuus

Markkinoinnin perussääntö:

Kaikki myydään tunteella

Ostajan tulee vain pystyä perustelemaan päätöksensä itselleen ja muille järjellä


Myymäläympäristön elämyksellisyys

 • Kuluttajalla hedonistinen, mielihyvään liittyvä syy
                  - Jos tuotteet samankaltaisia, kuluttaja kiinnittää enemmän huomiota ostopaikkaan
 • Elämysshoppailu

 • Elämysshoppailija pyrkii hedomistiseen shoppailuun

 • Elämys koostuu viidestä eri ulottuvuudesta
                   - aistit, tunteet, ajatukset, toiminta, tunne


Elämysshoppailija

 • Kuluttajaryhmä, joka pyrkii hedonistiseen shoppailuun
 • Shoppailusta syntyy mielihyvää
 • Kokemuksia eri aisteilla
 • Hauskanpito

Myymälässä käytetyn ajan suhden kuluttajan rationaalisuuteen ja emotionaalisuuteenMarkkinointi

 • tuote
 • hinta
 • jakelu
 • viestintä

Markkinointiviestintä

 • mainonta
 • myynninedistäminen
 • suhdetoiminta
 • henkilökohtainen myyntityö

Visuaalisen markkinoinnin tehtävät:

 • Yrityksen ja sen tuotteiden esille asettaminen visuaalisesti näyttävästi
 • Yrityksen arvojen visualisointi
 • Yrityksen identiteetin visualisointi
 • Yrityksen ja sen tuotteiden tunnetuksi tekeminen
 • Tuotekuvan vahvistaminen
 • Yritysmielikuvan rakentaminen
 • Asiakkaan ostohalun vahvistaminen visuaalisin keinoin
 • Myynnin volyymin vahvistaminen yrityskuvan ja tunnettavuuden avulla
 • Kannattavuuden lisääminen myynnin volyymin avulla

Kokonaisvaltainen markkinointiviestintäketju

Total communication

Ilmoittelu>näyteikkuna>tuotteet myymälässä>myymälämainonta>asiakaspalvelu

Noudattaa samaa koordinoitua tuotteiden esillepanon ja visuaalisen viestinnän linjaa

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Oppisopimuksella Design Hillissä- Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen

 Aloitin oppisopimuksella Design Hillissä 1.9.2021 Mikä on Design Hill? "Tavoitteenamme on ilahduttaa ja inspiroida asiakkaitamme. Meil...