tiistai 8. syyskuuta 2020

Graafisen suunnittelun typografia


typografia

Mikä on typografia?

Typografia= riviväli, fontti, palsta, tehosteet

Mitä pitää miettiä ennen kirjasintyypin valintaa?

  • Kuka on asiakas?
  • Mikä on asiakkaan toimiala?
  • Millainen on kohderyhmä?
  • Mikä on painotuotteen tavoite?

Keskeisimmät käsitteet:

Fontti=kirjaisin

Antikva= päätteellinen
Groteski= päätteetön kirjasin
Kalligrafinen= käsialaa jäljittelevä
Fantasia= kokeilevat kirjasintyypit

Muistisääntö: Peitä puolet tekstistä, jos pystyt lukemaan mitä siinä lukee, hyvä, jos taas et, fonttivalinta on huono

Kirjaimen anatomia:

versaali= suuraakkonen, tasakorkuinen, vie paljon tilaa
gemena= pienaakkonen, helpompi ja nopeampi lukea kuin suuraakkonen, koska kirjaimet poikkeavat enemmän toisistaan
kapiteeli= pienaakkosten kokoiset suuraakkoset, iso alkukirjain

Luettavuus syntyy, kun kirjaimissa on kokoeroa

Tekstin korostukset:

Anfangi= iso, useamman rivin korkuinen alkukirjain aloituskappaleessa

Kursiivi= kursiivissa kirjainten muoto on erilainen kuin pystyssä kirjainlajissa. Näin syntyy riittävä muotokontrasti

Lihavointi= lihavointi on kursiivia näkyvämpi tehostustapa 

Lihavointi parempi kuin kursiivi

Luettavuus:

fontin luonne
fontin pistekoko
riviväli
kirjainvälitys

Rivin pituus

Ihanteellinen rivin pituus on 55-60 merkkiä

Rivin minimi merkkimäärä on 35-45

Rivin maximi merkkimäärä on 90 merkkiä

Palsta:

Oikean reunan liehu
Tasapalsta
Vasemman reunan liehu
Keskitetty palsta
Leski- tai orporivi

Otsikot ja otsikkohierarkia

Mieluiten pienaakkosin, suuraakkoset tilaa vieviä ja ``ruma``

Rivitys, johon vaikuttaa ajatussisältö ja ulkonäkö

Rivittäminen tasapainoiseksi

Pikkusanat uuden rivin alkuun

Vältä taivutusta

Riviväli hieman pienempi kuin leipätekstissä
     - 10% suurempi kuin pistekoko

Otskikkohierarkia

Laadi kokonaisuus

Max 3 väliotsikkotasoa

Sijoitus: tasaus vasemmalle tai keskitetty

Tyhjä tila ylä- ja alapuolella

1-2 riviä pitkä 

Ei saa taivuttaa
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Työpaikan esittely